LMC BREEZER PASSION LIFT

Den flexibla reskamraten, som gör
semestern med husbilen till ett nöje

TEKNIKS TILLÅTEN TOTALVIKT 3500 kg
SOVPLASTER
YTTERMÅTT 7360 mm
MODELL 1


läs mer

Breezer Passion Lift