LMC EXPLORER PREMIUM

Ett mobilt vardagsrum hem fyllt
av smart teknik och goda idéer

TEKNIKS TILLÅTEN TOTALVIKT 3500 kg - 3850 kg
SOVPLASTER 2 - 4
YTTERMÅTT 6860 mm - 7540 mm
MODELL 4

läs mer

LMC Explorer Premium