LMC CRUISER PREMIUM

Körglädje och komfort
i skön harmoni

TEKNIKS TILLÅTEN TOTALVIKT 3500 kg - 3850 kg
SOVPLASTER 2
YTTERMÅTT 6990 mm - 7550 mm
MODELL 5

läs mer

LMC Cruiser Premium 2019