Vi setter pris på ditt besøk på vår hjemmeside og din dermed sammenhengende interesse i vårt selskap og våre produkter. Beskyttelsen av dine personrelaterte data er meget viktig for oss. LMC Caravan GmbH & Co. KG (i det følgende „LMC Caravan“, „vi“ eller „oss“) legger stor vekt på sikkerhet for brukerens data og overholdelse av rettslige bestemmelser for personvern.

LMC Caravan-hjemmesiden kan inneholde lenker til andre leverandørers hjemmesider, som denne personvernreglene ikke strekker seg til. Vi vet ikke, hvilke data operatørene av disse hjemmesidene muligvis samler og vi kan ikke påvirke dette. Informasjoner finner du i personvernsidene til den respektive siden.

I det følgende informerer vi deg detaljert om håndtering med dataene dine.

Retningslinjer for personvern:


1.    Begrepsbestemmelser
2.    Innsamling og behandling av personrelaterte data
3.    Anonym datainnsamling
4.    Bruk av informasjonskapsel-Tracking
5.    Bruk av Google Analytics
6.    Bruk av Google Remarketing
7.    Bruk av Google Maps

8.    Bruk av Google Doubleclick 
9.    Bruk av Google Tag Manager

10.   Bruk av Social Media
11.   Bruk av Getty Images bilder
12.   Bruk av Amazon-partnerprogramm

13.   Use of Gravatar
14.   Use of RSS-Feed
15.   Kontaktskjema/forespørsel
16.   E-postkontakt
17.   Competitions/special actions  
18.   Abonnement på vårt nyhetsbrev
19.   Newsletter-tracking
20.   Karriereområde/Online-søknad

21.   Overføring av dataene
22.   Eksistens av automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering
23.   Varighet av lagringen
24.   Teknisk sikkerhet
25.    Rettslig grunnlag for behandling
26. Lovlige og kontraktmessige forskrifter til fremskaffelse av personrelaterte data; nødvendighet for kontraktinngåelse; forpliktelse av den berørte personen å fremskaffe personrelaterte data; mulige konsekvenser av ikke-fremskaffelse
27.    Mindreårige-hint
28.    Den berørte personens rettigheter
29.    Tilbakekallelse av ditt samtykke i databehandling
30.     Ansvarlig organ og kontaktdata til den eksterne datavernkonsulenten

1.    Begrepsbestemmelser

Personvernreglene baserer på vilkårene i den generelle databeskyttelsesforskriften (tysk forkortelse: GDPR). 

 • Personrelaterte data“ er alle informasjoner som refererer til en idenfisert eller identifiserbar naturlig person (i det følgende „berørt person“) (ledd 4 nr. 1 GDPR). Dine personrelaterte dataene inneholder informasjoner som dine masterdataene (for- og etternavn, adresse og fødselsdato), kontaktdataene dine (telefonnummer, e-post-adresse), faktureringsinformasjonene dine (bankdetaljer) og mye mer.

 • Behandling“ er enhver prosess med eller uten hjelp av automatiserte prosesser eller enhver slik operasjon i sammenheng med personrelaterte dataer som innsamling, registering, organisasjon, ordning, lagring, tilpasning eller forandring, lesing, spørring, bruk, offentliggjøring ved sending, spredning eller en annen form å gjøre de tilgjengelige, justering eller linking, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 • Berørt person“ er enhver identifisert eller identifiserbar naturlig person, hvis personrelaterte dataene behandles av kontrolleren.

 • „Ansvarlig“ er den naturlige eller juridiske person, myndighet, institusjon eller annen enhet, som alene eller felles med andre avgjør om formål og midler til denne behandling av personrelaterte data. Hvor formålene og midlene for slik behandling er bestemt av unionsretten eller medlemsstatenes lovgivning, kan den ansvarlige eller de spesifikke kriteriene for hans betegnelse gis under unions- eller nasjonal lovgivning.

 • Oppdragsbehandler“ er en naturlig eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annen enhet, som behandler  personrelaterte data på den ansvarliges vegne.

 • „Mottaker“ er en naturlig eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annen enhet, som får meddelt resonrelaterte data, uansett om det er en tredjepart eller ikke. Myndigheter, som muligvis får personrelaterte data i rammen av spesiell undersøkelsesoppdrag ifølge unionsretten eller medlemsstatenes lovgivning ansees i midlertid ikke som mottakere.

 • „Tredjepart“ er en naturlig eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annen enhet unntatt den berørte personen, den ansvarlige, oppdragsbehandleren og personene, som er berettiget til å behandle de personrelaterte dataene under umiddelbar ansvar av den ansvarlige.

 • „Samtykke“ betyr ethvert uttrykk av den berørte personen, frivillig for et bestemt tilfelle på informert måte og entydig avgitt i form av forklaring eller en annen entydig bekreftende handling, som uttrykker , at den berørte personen er innforstått med behandlingen av personopplysngingene om ham/henne.

2.    Innsamling og behandling av personrelaterte data

Prinsipielt kan du bruke vår hjemmesidene uten inhver angivelse av personrelaterte data. Men hvis du ønsker å bruke spesielle tjenester av vårt firma via vår hjemmeside, så kan det være nødvendig å behandle dine personrelaterte dataene. Blir det nodvendig å behandle personrelaterte data og finnes det ingen lovbestemmelser til sådan behandling, så innhenter vi generelt den berørte personens samtykke.


3.    Anonym datainnsamling

Du kan besøke vår hjemmeside uten aktiv å angi opplysninger om din person. Men vi lagrer imidlertid i en periode på 7 dager automatisk tilgangsdata (serverloggfiler) med hvert besøk på hjemmesiden, som f.eks. navnet på din internettleverandør, operativsystemet du bruker, nettstedet du besøker oss fra, dato og varighet av besøket eller navnet på den forespurte filen, så vel som av sikkerhetstilsyn, f.eks. for å oppdage angrep på våre nettsteder, IP-adressen til datamaskinen som ble brukt. Disse dataene blir evaluert utelukkende for å forbedre tilbudet vårt, og tillater ingen konklusjoner om deg. En sammenføring av disse dataene med andre datakilder foretas ikke. Lovgivningen til behandling av data er ledd 6 avsn. 1 GDPR. Vi behandler og bruker dataene til de følgende formål: 1. Tilvejebringelse av LMC Caravan-nettstedene, 2. Forbedring av våre nettsteder og 3. Forebygging og gjenkjenning av feil/funksjonsfeil og misbruk av nettsidene. Databehandlingen av denne typen gjennomføres enten til å oppfylle kontrakten om bruk av LMC Caravan-nettstedene eller vi har en legitim interesse for å sikre funksjonalitet og feilfri drift av LMC-Caravan-nettsidene og for å tilpasse disse nettstedene til brukernes krav.


4.    Bruk av informasjonskapsel-Tracking

For å gjøre besøket av nettstedet vårt attraktivt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskaplser på våre nettsider. Dette er en standard internett-teknologi som brukes til å lagre og hente innloggings- og andre bruksinformasjoner for alle brukere av LMC-Caravan-nettstedene. Informasjonskaplser er små tekstfiler som er lagret på enheten din, de tillater oss blant annet å lagre brukerinnstillinger, slik at våre nettsteder kan vises i et format skreddersydd for enheten din. Noen av informasjonskaplene vi bruker, slettes etter slutt av nettlesersesjonen, dvs. etter at du har lukket nettleseren din (såkalte sesjons-informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og tillater oss eller våre partnere å gjenkjenne nettleseren din neste gang du kommer på besøk (såkalte vedvarende informasjonskapsler).

Du kan innstille nettleseren din slik at du blir informert om plassering av informasjonskapslene og individuelt bestemmer over godkjennelsen eller ekskluderer mottak av informasjonskapsler for bestemte tilfeller eller generelt. Desuten kan informasjonskapslene slettes i ettertid for å fjerne data, som nettstedene har lagret på datamaskinen din. Instruksjoner for dette finner du raskt på internett. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til noen begrensninger av LMC-Caravan-nettsidenes funksjonalitet.

Deaktiver eller fjern informasjonskapsler (Opt-Out)
Hver nettleser tilbyr måter å begrense og slette informasjonskapsler. Ytterligere informasjoner om det finnes på de følgende nettstedene:

 • Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari:

https://support.apple.com/de-de/HT201265

5.    Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner av nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics bruker såkallte „informasjonskapsler“, tekstfiler, som lagres på din datamaskin og muliggjør analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonene av informasjonskapslene om din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) sendes til en nettleser på Google i USA og lagres der. Google vil bruke disse informasjonene til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedets aktiviteter til nettstedoperatørene og om å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk. Google vil også overføre disse informasjonene til tredjepart hvis det kreves ved lov eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av Google.

Forhindre lagring av informasjonskapsler

Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler gjennom tilsvarende innstillinger på din nettleser-software; vi peker imidlertid på at du i givet tilfelle ikke kan bruke fullt ut alle funksjonene på denne nettsiden. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i behandling av data om deg av Google på den måten og for de formål som er angitt ovenfor.

IP-anonymisering

På dette nettstedet har vi aktivert funksjonen IP-anonymisering. Som et resultat vil din IP-adresse bli avkortet av Google i medlemslandene i Den Europeiske Union eller andre parter i Avtalen om Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde før overføring til USA.

Innsigelse mot datainnsamlingen

Hvis du ikke ønsker at Google skal motta data fra nettleseren din når sidene blir vist, finner du her lenken til Opt-Out-løsning for Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Denne plugin-modulen forhindrer, at nettleseren ber om analytics-koden, slik at Google ikke mottar data når siden vises. Plugin-modulen er bare tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera. Ifølge Google blokkerer nettleseren Google Analytics-skriptet etter installasjonen. For mer informasjon om bruksvilkår og personvern, vennligst se http://www.google.com/analytics/terms/de.html hhv. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Vær oppmerksom på at på denne nettsiden har Google Analytics blitt utvidet med koden "gat.anonymizeIp" for å sikre anonymisert samling av IP-adresser (såkalt IP-masking).

Demografiske egenskaper på Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonen “demografiske egenskaper ” av Google Analytics. Dette kan brukes til å generere rapporter, som inneholder uttalelser om besøkerens alder, kjønn og interesser. Disse dataene kommer fra interessebasert annonsering fra Google og tredjeparts besøkerdata. Disse dataene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan deaktivere denne funksjonen til enhver tid gjennom annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller generelt forbyr samlingen av dataene dine av Google Analytics som angitt i avsnittet "Innsigelse mot datainnsamlingen“.


6.    Bruk av Google Remarketing

Dette nettstedet bruker Google Remarketing teknologi av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Dette er en retargetingsteknologi, som gjør det mulig for oss å snakke på nytt til besøkere av vårt nettsted via målrettet annonsering på nettstedene av Google reklamenettverket. Innsetting av reklame skjer ved bruk av såkalte informasjonskapsler.

Til dette formål plasseres informasjonskapsler på din datamaskin, som hjelper tredjepartsleverandører, inkludert Google, registrerer hvilke av våre nettsteder du besøker med nettleseren din. Ved hjelp av disse informasjonene kan du senere få presentert våre annonser på andre nettsteder, f.eks. i rammen av google-søk eller på nettsteder av Google-nettverket. Ytterligere informasjoner om datavern på Google og om funksjonsmåten av remarketing ses på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Her kan du også deaktivere lagring av informasjonskapsler gjennom innstillingene på din nettleser og/eller motsi registreringen i rammen av Google Remarketing gjennom https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

s/.


7.    Bruk av Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Remarketing teknologi av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Dette er en retargetingsteknologi, som gjør det mulig for oss å snakke på nytt til besøkere av vårt nettsted via målrettet annonsering på nettstedene av Google reklamenettverket. Innsetting av reklame skjer ved bruk av såkalte informasjonskapsler.

Til dette formål plasseres informasjonskapsler på din datamaskin, som hjelper tredjepartsleverandører, inkludert Google, registrerer hvilke av våre nettsteder du besøker med nettleseren din. Ved hjelp av disse informasjonene kan du senere få presentert våre annonser på andre nettsteder, f.eks. i rammen av google-søk eller på nettsteder av Google-nettverket. Ytterligere informasjoner om datavern på Google og om funksjonsmåten av remarketing ses på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Her kan du også deaktivere lagring av informasjonskapsler gjennom innstillingene på din nettleser og/eller motsi registreringen i rammen av Google Remarketing gjennom https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


8.    Bruk av Google Doubleclick

Vi bruker Doubleclick by Google. Dette er et tjeneste på Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Doubleclick by Google bruker informasjonskapsler til å presentere annonser som er relevante for deg. Nettleseren din vil bli tildelt et pseudonymt ID-nummer (ID) for å sjekke hvilke annonser som har blitt vist i nettleseren din, og hvilke annonser har blitt sett. Informasjonskapslene inneholder ingen personrelaterte informasjoner. Bruk av Doubleclick-informasjonskapsler gjør det bare mulig for Google og dets tilknyttede nettsteder å vise annonser baserende på tidligere besøk på våre og andre nettsteder på internett. Informasjonene som genereres av informasjonskapslene, overføres av Google for evaluering til en server i USA og lagres der. Overføring av data fra Google til tredjepart foregår bare på grunn av lovbestemmelser eller i forbindelse med ordrebehandling. I intet tilfelle vil Google sammenføre dine data med andre data, som ble innsamlet av Google.

Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler gjennom tilsvarende innstillinger på din nettleser software; vi peker imidlertid på at du i givet tilfelle ikke kan bruke fullt ut alle funksjonene på denne nettsiden.

Fullstendige opplysninger finner du i personvernsenteret til google.de: Tilgjengelighet og valgmuligheter så vel som vilkårene om personvern på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


9.    Bruk av Google Tag Manager

This website uses the Google Tag Manager. Website tags can be managed via an interface through this service. The Google Tool Manager merely implements tags. This means: No cookies are used and no personal data are entered. The Google Tool Manager triggers off other tags, which on the other hand, if applicable, enter data. However, the Google Tag Manager will not access these data. If a deactivation was carried out on domain or cookie level then it will continue to exist for all tracking tags if these are implemented with the Google Tag Manager.

You can find further details in the data protection center of google.de: Transparency and options as well as data protection provisions under https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

10.    Bruk av Social Media

Våre innhold på plattformer til sosiale medier 

Vi legger ut innhold på forskjellige sosiale medier-plattformer (f.eks. fansider) som stiller informasjon om Mustermann til rådighet og gir oss mulighet til å komme i kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan påvirke hvordan personopplysningene dine behandles på disse plattformene og at det bare er den som er ansvarlig for plattformen, som har full kunnskap om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan de brukes. 

Som regel lagres det alltid informasjonskapsler i nettleseren din når du er inne på en slik plattform. 

Selv om du ikke er registrert på plattformen, kan du berøres av denne datainnsamlingen. Vi vet heller ikke om og i hvilken grad slike opplysninger havner utenfor EU/EØS. 

Vår egen behandling av personopplysninger på plattformen er hjemlet i art. 6, avsn. 1 - f i GDPR. Vår legitime interesse er å kunne presentere Mustermann på forskjellige måter og å kommunisere med kundene våre så effektivt som mulig. 

Rettsgrunnlaget kan også være et samtykke du har gitt den ansvarlige for plattformen iht. art.6, avsn. 1 - a i GDPR. 

Du finner omfattende informasjon om plattformansvarliges databehandling, dine muligheter til å gjøre innsigelser og å få innsyn, samt spesifikke informasjoner om den enkelte plattformansvarliges håndtering av personvern på 

Facebook 

Tilbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Om informasjonskapsler (cookies): https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Spesielt om Facebook-fansider: Når du besøker vår Facebook-fanside, behandler Facebook personopplysningene dine (Facebook Insights). Facebook Insights formidler disse opplysningene til oss i anonymisert form. Disse anonymiserte opplysningene inneholder statistiske data om fanside-abonnentene våre. 

I tillegg til dette forteller Facebook oss hvordan du interagerer med siden vår, f.eks. om du liker eller kommenterer noe, kontakter oss via Facebook, eller følger siden vår. 

Google+ / YouTube 

Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 

Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy 

Om informasjonskapsler (cookies): https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 

Opt-Out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ 

Spesielt om YouTube-profiler eller –kanaler: Når du besøker YouTube-kanalen vår, behandler YouTube personopplysningene dine. YouTube formidler disse dataene til oss i anonymisert form i sammenheng med bruk av YouTube STUDIO. Disse anonymiserte dataene inneholder statistiske data om kanal-abonnentene våre. 

Hvis du interagerer med oss eller nettsiden vår, f.eks. liker en video eller kommenterer eller abonnerer på kanalen vår, gir YouTube oss i tillegg brukernavnet på »Google+»-profilen din. 

LinkedIn 

Tilbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Spesielt om LinkedIn bedriftssider: Når du besøker LinkedIn-siden vår, behandler LinkedIn personopplysninger om deg. LinkedIn formidler disse dataene til oss i anonymisert form. Disse anonymiserte dataene inneholder statistiske data om abonnentene våre. 

I tillegg til dette forteller LinkedIn oss hvordan du interagerer med siden vår, f.eks. om du liker eller kommenterer noe, eller følger siden vår. 

Pinterest 

Tilbyder: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Om informasjonskapsler (cookies): https://policy.pinterest.com/de/cookies 

Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data 

Spesielt om Pinterest bedriftsprofil: Når du besøker Pinterest bedriftsprofilen vår, behandler Pinterest personopplysninger om deg. Pinterest formidler disse dataene til oss i anonymisert form gjennom Pinterest-Analytics. Dette er rent statistiske data. Videre gir Pinterest oss profilnavnet ditt hvis du interagerer med pins-ene våre, f.eks. ved å kommentere, sende oss en melding, eller følge oss på Pinterest. 

Instagram 

Tilbyder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://help.instagram.com/155833707900388 

Om informasjonskapsler (cookies): https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Spesielt om Instagram-profiler: Når du besøker Instagram bedriftssiden vår, behandler LinkedIn personopplysninger om deg. Instagram Insights formidler dataene til oss i anonymisert form. Disse anonymiserte dataene inneholder statistiske data om profil-abonnentene våre. 

I tillegg til dette forteller Instagram oss hvordan du interagerer med oss / siden vår, f.eks. om du liker eller kommenterer et bidrag, eller følger siden vår. 

11.   Bruk av Getty Images bilder

På vårt nettsted har vi inkludert komponenter av Getty Images. Leverandør av Getty-Images-komponentene er Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland. Getty Images er et amerikansk bildeagentur. Et bildeagentur er et selskap, som tilbyr bilder og annet bildemateriale på markedet. Bildeagenturen markedsfører vanligvis fotografier, illustrasjoner og filmmateriale. Ulike kunder, spesielt nettoperatører, redaktører av trykte og TV-medier og reklamebyråer, lisensierer bildene de bruker gjennom et bildeagentur.

Getty Images tillater (muligens gratis) innlemming av Stockbilder. Innlemming er inkorporering eller integrering av bestemt eksternt innhold, for eksempel tekst-, video- eller bildedata, levert av et tredjeparts nettsted, som deretter vises på eget nettsted. Til innlemming brukes et såkalt innlemmingskode. En innlemmingskode er en HTML-kode som er integrert i et nettsted av en nettsideoperatør. Hvis en innlemmingskode ble integrert av en Internett-operatør, vil det eksterne innholdet på det andre Internett-området som standard umiddelbart vises så snart det besøkes nettstedet. For å vise det eksterne innholdet, lastes det eksterne innholdet direkte ned fra det andre nettstedet. Getty Images gir mer informasjon om innlemming av innhold på http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Gjennom den tekniske implementeringen av innlemmingskoden som gjør det mulig å vise bilder av Getty Images-bilder, overføres, til Getty Images IP-adressen til Internett-forbindelsen gjennom hvilken den berørte personen får tilgang til nettstedet vårt. I tillegg registrerer Getty Images vårt nettsted, nettlesertypen som brukes, nettleserens språk, tid og lengden på. I tillegg kan Getty Images samle navigasjonsinformasjoner, som er informasjoner om hvilke av våre undersider den berørte personen besøkte og hvilke lenker som ble klikket, samt andre samspill som den berørte personen har gjort under besøket på nettstedet vårt. Disse dataene kan lagres og evalueres av Getty Images.

Tilleggsinformasjoner og gjeldende personvernreglene til Getty Images finner du på http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

12.   Bruk av Amazon-partnerprogramm

Som deltaker i Amazon-partnerprogrammet har vi inkludert Amazon-komponenter på vårt nettsted. Leverandør av disse Amazon-komponentene er Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg. Amazon-komponentene ble utviklet av Amazon med formålet å formidle kunder via annonser til forskjellige Amazon-konsernnettsteder, inkludert Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.co.uk, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it og Amazon.es. BuyVIP.com mot betaling av provisjon. Den som er ansvalrig for behandlingen kan generere reklameinntekter gjennom bruk av Amazon-komponentene.

Amazon plasserer informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er, har vi allerede forklart ovenfor. Hvert besøk på et av sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren, og hvor det ble integrert en Amazon-komponent, foranlediger automatisk internettleseren på det informasjonsteknologiske systemet til den berørte personen, å sende informasjoner til Amazon til formål av online-reklame og oppgjør av provisjoner. Som en del av denne tekniske prosessen får Amazon kunnskap om personlige informasjoner, som Amazon bruker til å spore opprinnelsen til bestillinger mottatt av Amazon og deretter muliggjør provisjonfakturering. Amazon registerer blant annet at den berørte personen har klikket på partnerkobling på vårt nettsted.

Den berørte personen kan til enhver tid forhindre plasseringen av informasjonskapsler gjennom vårt nettsted, som ovenfor beskrevet, ved hjelp av tilsvarende innstillinger på nettleseren, som brukes og dermed motsette seg plasseringen av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Amazon plasserer informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede ble plassert av Amazon, slettes når som helst via nettleseren eller andre softwareprogrammer.

Tilleggsinformasjoner og gjeldende personvernreglene til Amazon finner du på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

13. Use of Gravatar

Auf der Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG werden für die Anzeige von Nutzerbildern in den Kommentaren der externe Avatar-Dienst Gravatar verwendet, welcher von der Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, betrieben wird. Die in den Kommentaren angegebene E-Mail-Adresse wird an Gravatar übertragen, um ein eventuell mit dieser E-Mail-Adresse verknüpftes Nutzerbild innerhalb der Kommentare anzuzeigen. Die E-Mail-Adresse wird dabei verschlüsselt an die Server von Gravatar übertragen, welche ihrerseits die Benutzerbilder an unsere Webseite ausliefern und in den Kommentaren der Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG eingebunden werden. Durch die Anzeige der Bilder kann Gravatar die IP-Adresse der Nutzer speichern. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Gravatar finden sich in den Datenschutzhinweisen von Gravatar: https://automattic.com/privacy/. Wenn Nutzer nicht möchten, dass ein mit Ihrer E-Mail-Adresse bei Gravatar verknüpftes Benutzerbild in den Kommentaren erscheint, sollten Sie zum Kommentieren eine E-Mail-Adresse nutzen, welche nicht bei Gravatar hinterlegt ist.

14. Use of RSS-Feed

Die Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG nutzt RSS-Feeds, um den Nutzer ständig über aktuelle Themen zu informieren.

RSS steht für „Really Simple Syndication“. Es handelt sich dabei um ein elektronisches Nachrichtenformat. Um den Feed nutzen zu können, benötigt der Nutzer einen sog. „RSS-Reader“. Für alle Betriebssysteme werden verschiedene RSS-Reader angeboten. Einige Browser ermöglichen die Nutzung von RSS-Feeds, ohne dass eine weitere Programminstallation erforderlich ist.

15. Kontaktskjema/forespørsel

On our site you have the possibility to send us enquiries by using the contact form. Your details from the contact form (contacts of your enquiry, subject of your enquiry and date) including the contact data entered by you there (first name, last name and e-mail) will be stored in our company for the purpose of processing the enquiry and for the event of follow-up questions. Safed Data is not going to be delivered to unauthorized third parties. The legal basis for the collection and processing of the data is Art. 6 Para. 1 GDPR.

The data entered by you in the contact form will remain in our company until you request us to erase these, revoke your consent for the storage or the purpose for the data storage ceases to apply (e.g. after completed processing of your enquiry). Mandatory statutory provisions– in particular storage deadlines– shall remain unaffected.

15.1 LMC Price List Order

On our webside you can order various price lists via or free contact formular. This gives you the oppurtunity to get information about our products and our service.

Via post we would like to inform our customers and business partners about prices, equipments and information regarding our products. We need your full name and your adress to send you these brochures. We are not going to ask you for more data. Your data will only be send to the responsible staff and not be delivered to unauthorized third parties. The legal basis for the collection and processing of the data is Art. 6 Para. 1 GDPR.

Your data is going to be safed until the process is completed. Four weeks after the delivery of the price lists your data will be deleted in case you didn't order one of our products. Please acknowledge that you can revoke your consent for future use at any time by contacting the LMC Caravan & Co. KG, D-48336 Sassenberg, E-Mail: info@lmc-caravan.de. 

16.  E-postkontakt

If you send us enquiries by e-mail or information your details (e-mail address, contents of your e-mail, subject of your e-mail and date) including the contact data entered by you there (first name, last name, if applicable phone number, address) will be stored by us for the purpose of processing the enquiry and for the event of follow-up questions. We will not forward these data without your consent. The legal basis for the collection and processing of the data is Art. 6 Para. 1 GDPR.

The user is pointed out that e-mails on the transmission channel may be read or changed without authorisation and unnoticed. LMC Caravan GmbH & Co. KG uses software to filter unsolicited e-mails (spam filter). E-mails can be rejected by the spam filter if these have been falsely identified as spam by certain features.

The data entered by you will remain in our company until you request us to erase these, revoke your consent for the storage or the purpose for the data storage ceases to apply (e.g. after the completed processing of your enquiry). Mandatory statutory provisions – in particular storage deadlines – shall remain unaffected.

17. Competitions/special actions

On our site you have the possibility to take part in competitions and/or special actions. You hereby take part voluntarily and irrespective of the other offers of our website. With the registration for the competition you will send us your e-mail address (and if applicable first and last name, phone number, date of birth, address). The purpose of the collection is to execute the competition as well as to determine the winner and to send the prize. The legal basis is Art. 6 Para. 1 GDPR. Further data are not collected or only on a voluntary basis.

However, the participants hereby declare that they agree to make first names (last name only with the first letter) including photos available in the event that they win a prize for editorial texts.

We will only store the data entered by you until the competition is finished. Mandatory statutory provisions – in particular storage deadlines – shall remain unaffected.

18.  Abonnement på vårt nyhetsbrev

På vårt nettsted har du muligheten å abonnere på nyhetsbrevet til vårt firma. På denne måten informerer vi våre kunder og forretningspartnere med jevne mellomrom om tilbud fra selskapet. For dette trenger vi gyldig e-postadresse av deg, samt informasjon som gjør det mulig for oss å verifisere at du er eier av den oppgitte e-postadressen og at du godtar mottak av nyhetsbrevet. Ytterligere data er ikke samlet eller bare på frivillig basis. Av juridiske grunner vil en bekreftelses-e-post for nyhetsbrevspost sendes til e-postadressen som er angitt av en berørt person for første gang ved hjelp av Double-Opt-In-prosedyren. Vi bruker disse dataene utelukkende for å sende nyhetsbrevet og ikke overlevere dem til tredjepart. Rettsgrunnlaget for innsamling og behandling av data er artikkel 6 ledd 1 GDPR.

Ved registreringen på nyhetsbrevet lagrer vi desuten IP-adressen som Internett-provideren (ISP) tildeler den berørte personen, dato og klokkeslett for registreringen. Innsamlingen av disse dataene er nødvendig for å kunne forstå (mulig) misbruk av e-postadressen til en berørt person på et senere tidspunkt og fungerer derfor som vår beskyttelse.

Godkjent samtykke til lagring av data, e-postadressen og bruken av dem til å sende nyhetsbrevet kan tilbakekalles når som helst, for eksempel via „avslutte“/„avmelde“-lenk i hvert nyhetsbrev Newsletter. Alternativt kan du også sende når som helst din oppmeldingsforespørsel info@lmc-caravan.de til via e-post . Lovligheten av den allerede fullførte databehandlingsoperasjonen forblir upåvirket av tilbakekallingen. Etter tilbakekalling vil disse personopplysningene bli slettet av kontrolleren. Avmelding fra kvittering av nyhetsbrevet tolkes som automatisk tilbakekalling.

Dataene som er deponert hos oss med formålet å tilsende nyhetsbrevet, blir lagret av oss inntil avbestillingen fra nyhetsbrevet og vil bli slettet etter at nyhetsbrevet er kansellert.

19.  Newsletter-tracking

Nyhetsbrev inneholder såkalte tellingpiksler. En tellingpiksel er et miniatyrbilde som er innebygd i e-post, som sendes i HTML-format, for å muliggjør loggfilopptak og loggfilanalyse. Dermed det kan gjennomføres statistisk evaluering om suksess  eller svikt av Online-marketing-kampanjer. Ved hjelp av den innebygde tellingpiksel kan vi se, om og når e-post ble åpnet av en berørt person, og hvilke lenker i e-posten ble brukt på av den berørte personen.

Slike personrelaterte dataer, som samles inn via tellepikslene i nyhetsbrevene, lagres og evalueres av oss på grunnlag av legitime interesser for å optimalisere nyhetsbrevfordelingen og bedre tilpasse innholdet av fremtidige nyhetsbrev til interessene til den berørte personen. Rettsgrunnlaget er artikkel 6 ledd 1 GDPR.

20.  Karriereområde/Online-søknad

På vårt nettsted har du mulighet til å bruke karriereområdet og / eller sende inn søknader via e-post. Personopplysningene (masterdata, kontaktdata, vedlegg som følgebrev, CV, sertifikater, etc.) av søkere samles inn og behandles for å behandle søknadsprosessen. Behandlingen kan også gjøres elektronisk. Dette gjelder særlig dersom en søker sender relevante søknadsdokumenter, for eksempel via e-post eller via et nettskjema på nettstedet, til kontrolleren. Hvis kontrolleren inngår ansettelsesavtale med en søker, blir dataene som overføres lagret i forbindelse med ansettelsesforholdet i samsvar med. Hvis kontrolleren ikke inngår ansettelsesavtale med søkeren, vil søknadsdokumentene automatisk bli slettet seks måneder etter at avslaget er meddelt, forutsatt at sletting ikke forringer andre legitime interesser til kontrolleren. Andre legitime interesser i denne forstand er for eksempel en bevisbyrde i en prosedyre i henhold til likestillingsloven (AGG). Rettsgrunnlaget for innsamling og behandling av data er artikkel 6 ledd 1 GDPR.

21    Overføring av dataene
21.1    Overføring intern, innenfor LMC-Caravan

Vi overfører dataene dine intern til administrasjon, personalavdeling, bedriftsråd og lønnskassa for å oppfylle forpliktningene ifølge kontrak og lov. En dataoverføring eller avsløring av dataene dine gjennomføres bare i den grad det er nødvendig for dette formål i samsvar med de relevante databeskyttelsesreglene.


21.2    Overføring konsernomspennende/gruppeomspennende
LMC-Caravan er et globalt selskap basert i Tyskland. Dataene du sender til oss, blir lagret i vår sentrale kundedatabase i Tyskland og deles innenfor gruppen for administrasjonsformål. Hvis dataene utveksles i gruppen / konsernet, gjøres det for å oppfylle kontrakt eller som betingelse for bruk for nettstedene. Det kan også bestå interesse i å dele disse informasjonene for interne, administrative formål. Hvis behandlingen av dataene dine foregår utenfor Europa, for eksempel i India, Brasil, Russland, Kina, Sveits, Singapore eller USA, gjennomføres denne overføringen i samsvar med alle gyldige databeskyttelseslover og spesielt ifølge artikkel 44 f. GDPR. 

21.3    Overføring til tredjepart

Vi overfører dataene dine til enkelte tredjeparter for å kunne levere tilsvarende applikasjoner og tjenester (såkalt "oppdragsgbehandlere"), som utfører eksterne tjenester til oss. For eksempel nyhetsbrev-tjenester, IT-leverandører, skattekontor, etc. De behandler dataene kun i henhold til våre instruksjoner og det er forbudt for dem å bruke disse dataene til eget kommersielle formål, som ikke samsvarer med de avtalte formålene.

Overføring til andre tredjeparter kan skje for å oppfylle våre forpliktninger (myndigheter, banker, trygdeinstitusjoner, etc.).

Vi må utlevere personrelaterte data dersom vi får pålagt å gjøre det i løpet av pågående rettssaker, i henhold til lovforslag eller i henhold til gjeldende lov (artikkel 6 ledd 1 (f) GDPR).

Vi deler bare dine personrelaterte opplysninger dersom:

 • du har gitt uttrykkelig samtykke ifølge artikkel 6 .ledd 1 punkt lit. a GDPR,
 • delingen er nødvendig ifølge artikkel. 6 ledd 1 punkt 1 lit. f GDPR til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav og det finnes ingen grunn til å anta at du har en overveiende legitim interesse for ikke å utlevere informasjonen din,
 • i tilfelle at opplysning i henhold til artikkel 6 nr. 1 punkt 1 lit. c GDPR er en lovlig forpliktelse, og
 • dette er lovlig tillatt og i henhold til artikkel 6 nr. 1 setning 1 lit. b GDPR kreves for oppgjør av kontraktsforhold med deg.

Hvis behandlingen av dataene dine foregår utenfor Europa, for eksempel i India, Brasil, Russland, Kina, Sveits, Singapore eller USA, gjennomføres denne overføringen i samsvar med alle gyldige databeskyttelseslover og spesielt ifølge artikkel 44 f. GDPR.


21.4    Transmission to a third country or internation organisation

Vi overfører dataene dine til land utenfor EU eller EØS (såkalte tredjelande) til det ovennevnte formålet (overføring konsernomspennende (nummer 4.2) og overføring til tredjeparter (nummer 4.3)). Overføringen skjer bare for å gjennomføre våre kontraktlige og juridiske forpliktelser eller med ditt samtykke. Denne overføringen skjer i samsvar med alle gjeldende databeskyttelseslover og spesielt ifølge artikkel 44 f. GDPR. Spesielt enten på grunnlag av vedtak om tilstrekkelige tiltak fra EU-kommisjonen eller på grunnlag av visse garantier (f.eks. Standard-databeskyttelsesklausuler, etc).

Videre overfører vi dataene dine til en internasjonal organisasjon, det handler seg om organisasjonen LMC-Caravan.

22.    Eksistens av automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering

Som ansvarsfullt selskap avstår vi fra automatisk beslutningstaking eller profilering.


23.    Varighet av lagringen

I prinsippet lagrer vi dataene dine så lenge det er nødvendig for å levere våre tjenester, eller hvis dette er gitt i EU-direktiver og -forskrifter eller andre lovgiveres lover eller forskrifter, som kontrolleren er underlagt. I alle andre tilfeller vil vi slette dine personlige opplysninger etter at formålet ble fullført, unntatt informasjoner som vi må beholde for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel er vi forpliktet på grunn av skattemessige og kommersielle oppbevaringsperioder, til å lagre dokumenter som kontrakter og fakturaer for en viss periode).

24.   Teknisk sikkerhet

LMC Caravan bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dataene dine, som vi behandler, mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang av uautoriserte personer. Våre sikkerhetstiltak blir stadig bedre i tråd med teknologisk utvikling.

Dette nettstedet bruker Secure Socket Layer (SSL)-kryptering i forbindelse med det høyeste krypteringsnivået som er tilgjengelig fra nettleseren din til sikkerhet og for å beskytte overføringen av sensitivt innhold, for eksempel forespørsler du sender til oss. Dette er vanligvis 256-bit-kryptering. Hvis nettleseren din ikke støtter 256-biters kryptering, bruker vi i steden 128-bit v3-teknologi. Om en enkelt side på nettstedet vårt sendes i kryptert form, kan gjenkjennes av at adresselinjen til nettleseren endres fra "http: //" til "https: //" og til låsesymbolet i nettleserlinjen. Hvis SSL-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss, leses av tredjeparter.

Vi påpeker at dataoverføring via internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetsgap. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang av tredjeparter er ikke mulig.

25.    Rettslig grunnlag for behandling

Artikkel 6 I lit. a GDPR tjener vårt selskap som rettslig grunnlag for behandlingsprosesser, hvor vi innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål.

Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den berørte personen er part i, som for eksempel ved behandling som er nødvendig for levering av varer eller levering av annen tjeneste eller utførelse av andre ytelser eller motytelser, skal behandlingen være basert på artikkel 6 l lit. b GDPR

Det samme gjelder for behandlinger som er nødvendige for å gjennomføre for kontraktsmessige tiltak, for eksempel i forbindelse med henvendelser om våre produkter eller tjenester.

Hvis vårt selskap er underlagt juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, som for eksempel oppfyllelse av skattemessige forpliktelser, er behandlingen basert på artikkel 6 I lit. c GDPR.

I sjeldne tilfeller kan behandling av personrelaterte data være nødvendig for å beskytte den berørte personens eller en annen fysisk persons livsviktige interesser. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende i våre lokaler ville bli skadet og hans eller hennes navn, alder, helseforsikring eller annen viktig informasjon måtte videreføres til lege, sykehus eller annen tredjepart.. Da ville behandlingen være basert på artikkel 6 I lit. d GDPR.

Til sist kan basere behandlingstiltak på artikkel 6 I lit. f GDPR. På dette rettslige grunnlaget baserer behandlinger som ikke omfattes av noen av de ovennevnte rettsgrunnlagene, dersom behandling er nødvendig for å beskytte selskapets eller tredjepartets legitime interesser, med mindre interessene, grunnleggende rettighetene og grunnleggende frihetene til den berørte personen ikke dominerer. Baserer behandling av personopplysninger på artikkel 6 I lit. f GDPR er vår legitime interesse i å drive vår virksomhet til fordel for alle våre ansatte og våre kunder.

26. Lovlige og kontraktmessige forskrifter til fremskaffelse av personrelaterte data; nødvendighet for kontraktinngåelse; forpliktelse av den berørte personen å fremskaffe personrelaterte data; mulige konsekvenser av ikke-fremskaffelse

Vi informerer deg at fremskaffelsen av personlige informasjoner er delvis er påkrevd ved lov (som skatteforskrifter) eller kan skyldes kontraktfestede avtaler (for eksempel nærmere opplysninger om entreprenøren). Av og til kan det være nødvendig at en kontrakt konkluderes med at en berørt person gir oss personopplysninger, som senere skal behandles av. For eksempel er den berørte personen forpliktet å gi oss personlige informasjoner når vårt selskap inngår kontrakt med han/henne. Unnlatelse av å gi personopplysningene vil bety at kontrakten med den berørte personen ikke kunne inngås. Før personrelaterte data leveres av den berørte personen, må den berørte personen ta opp kontakt med en av våre ansatte. Vår medarbeider vil i hvert enkelt tilfelle informere den berørte personen om fremskaffelsen av personrelaterte data pålegges ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for kontraktens inngåelse, om det er plikt til å levere personrelaterte data og om konsekvensene av ikke-levering av personrelaterte data.


27.    Mindreårige-hint

Dette tilbudet er ikke beregnet for barn under 16 år. Personer under 16 år må ikke fremlegge personlige opplysninger til LMC-Caravan uten samtykke av de som har foreldreansvaret.


28.    Den berørte personens rettigheter

Du har retten til å:

 • be om opplysninger om dine personlige data behandlet av oss i henhold til artikkel 15 GDPR. kreve spesielt om opplysninger om behandlingsformål, kategoriene av mottakerne til hvem dataene dine blir eller er blitt avslørt, den planlagte oppbevaringsperioden, retten til rettelse, sletting, begrensning av behandling eller opposisjon, eksistensen av retten til å klage, kilden til dine data, hvis de ikke ble hentet fra oss, og eksistensen av automatisert beslutningsprosess, herunder profilering og, om nødvendig, meningsfulle informasjoner om deres detaljer.
 • kreve ifølge artikkel 16 GDPR omgående rettelse av feilaktige data og fullstendiggjørelse av personrelaterte data som lagres hos oss;
 • kreve ifølge artikkel 17 GDPR sletting av dine personrelaterte dataene, som lagres hos oss, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesse eller for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav;
 • kreve ifølge artikkel 18 GDPR begrensningen av behandling av dine personrelaterte dataene, hvis korrektheten av dataene bestrides av deg, behandlingen er ulovlig, men du avviser sletningen, og vi ikke lenger trenger dataene, men du trenger de for ågjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav eller du har motsatt deg behandlingen i henhold til artikkel 21 GDPR;
 • kreve ifølge artikkel 20 GDPR å få dine personrelaterte dataene i strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller formidling til en annen kontroller (dataoverførbarhet);
 • hvis dine personrelaterte dataer behandles på grunnlag av legitime interesser i samsvar med artikkel 6 ledd 1 punkt 1 lit. F GDPR, har du rett i samsvar med artikkel 21 GDPR til å sende inn innsigelse mot behandlingen av dine personrelaterte dataene, forutsatt at det finnes grunner til dette som følge av din spesielle situasjon eller om innsigelsenretter seg mot direkt reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell innvendingsrett, som implementeres av oss uten å spesifisere noen bestemt situasjon;
 • sende klage ifølge artikkel 77 GDPR til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidssted.

29.    Tilbakekallelse av ditt samtykke i databehandling
 

Enkelte databehandlingsprosedyrer er bare mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Du har mulighet til å tilbakekalle et allerede gitt samtykke når som helst. Alt som trengs er en uformell melding til fischerkeller@ddsk.de via e-post til oss. Gyldigheten av databehandlingen utført til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.


30.    Ansvarlig organ og kontaktdata til den eksterne datavernkonsulenten

Ansvarlig organ:
LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 4
48336 Sassenberg
Telefon: (+49) 2583 27-0
Telefax: (+49) 2583 27-138
E-Mail: datenschutz@lmc-caravan.de


Kontaktdata til ekstern datavernkonsulent:​
Stefan Fischerkeller 
Deutsche Datenschutzkanzlei
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de 
Tel.: +49 7542 / 94921-01

Vi setter pris på ditt besøk på vår hjemmeside og din dermed sammenhengende interesse i vårt selskap og våre produkter. Beskyttelsen av dine personrelaterte data er meget viktig for oss. LMC Caravan GmbH & Co. KG (i det følgende „LMC Caravan“, „vi“ eller „oss“) legger stor vekt på sikkerhet for brukerens data og overholdelse av rettslige bestemmelser for personvern.

LMC Caravan-hjemmesiden kan inneholde lenker til andre leverandørers hjemmesider, som denne personvernreglene ikke strekker seg til. Vi vet ikke, hvilke data operatørene av disse hjemmesidene muligvis samler og vi kan ikke påvirke dette. Informasjoner finner du i personvernsidene til den respektive siden.

I det følgende informerer vi deg detaljert om håndtering med dataene dine.

Retningslinjer for personvern:


1.    Begrepsbestemmelser
2.    Innsamling og behandling av personrelaterte data
3.    Anonym datainnsamling
4.    Bruk av informasjonskapsel-Tracking
5.    Bruk av Google Analytics
6.    Bruk av Google Remarketing
7.    Bruk av Google Maps

8.    Bruk av Google Doubleclick 
9.    Bruk av Google Tag Manager

10.   Bruk av Social Media
11.   Bruk av Getty Images bilder
12.   Bruk av Amazon-partnerprogramm

13.   Use of Gravatar
14.   Use of RSS-Feed
15.   Kontaktskjema/forespørsel
16.   E-postkontakt
17.   Competitions/special actions  
18.   Abonnement på vårt nyhetsbrev
19.   Newsletter-tracking
20.   Karriereområde/Online-søknad

21.   Overføring av dataene
22.   Eksistens av automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering
23.   Varighet av lagringen
24.   Teknisk sikkerhet
25.    Rettslig grunnlag for behandling
26. Lovlige og kontraktmessige forskrifter til fremskaffelse av personrelaterte data; nødvendighet for kontraktinngåelse; forpliktelse av den berørte personen å fremskaffe personrelaterte data; mulige konsekvenser av ikke-fremskaffelse
27.    Mindreårige-hint
28.    Den berørte personens rettigheter
29.    Tilbakekallelse av ditt samtykke i databehandling
30.     Ansvarlig organ og kontaktdata til den eksterne datavernkonsulenten

1.    Begrepsbestemmelser

Personvernreglene baserer på vilkårene i den generelle databeskyttelsesforskriften (tysk forkortelse: GDPR). 

 • Personrelaterte data“ er alle informasjoner som refererer til en idenfisert eller identifiserbar naturlig person (i det følgende „berørt person“) (ledd 4 nr. 1 GDPR). Dine personrelaterte dataene inneholder informasjoner som dine masterdataene (for- og etternavn, adresse og fødselsdato), kontaktdataene dine (telefonnummer, e-post-adresse), faktureringsinformasjonene dine (bankdetaljer) og mye mer.

 • Behandling“ er enhver prosess med eller uten hjelp av automatiserte prosesser eller enhver slik operasjon i sammenheng med personrelaterte dataer som innsamling, registering, organisasjon, ordning, lagring, tilpasning eller forandring, lesing, spørring, bruk, offentliggjøring ved sending, spredning eller en annen form å gjøre de tilgjengelige, justering eller linking, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 • Berørt person“ er enhver identifisert eller identifiserbar naturlig person, hvis personrelaterte dataene behandles av kontrolleren.

 • „Ansvarlig“ er den naturlige eller juridiske person, myndighet, institusjon eller annen enhet, som alene eller felles med andre avgjør om formål og midler til denne behandling av personrelaterte data. Hvor formålene og midlene for slik behandling er bestemt av unionsretten eller medlemsstatenes lovgivning, kan den ansvarlige eller de spesifikke kriteriene for hans betegnelse gis under unions- eller nasjonal lovgivning.

 • Oppdragsbehandler“ er en naturlig eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annen enhet, som behandler  personrelaterte data på den ansvarliges vegne.

 • „Mottaker“ er en naturlig eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annen enhet, som får meddelt resonrelaterte data, uansett om det er en tredjepart eller ikke. Myndigheter, som muligvis får personrelaterte data i rammen av spesiell undersøkelsesoppdrag ifølge unionsretten eller medlemsstatenes lovgivning ansees i midlertid ikke som mottakere.

 • „Tredjepart“ er en naturlig eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annen enhet unntatt den berørte personen, den ansvarlige, oppdragsbehandleren og personene, som er berettiget til å behandle de personrelaterte dataene under umiddelbar ansvar av den ansvarlige.

 • „Samtykke“ betyr ethvert uttrykk av den berørte personen, frivillig for et bestemt tilfelle på informert måte og entydig avgitt i form av forklaring eller en annen entydig bekreftende handling, som uttrykker , at den berørte personen er innforstått med behandlingen av personopplysngingene om ham/henne.

2.    Innsamling og behandling av personrelaterte data

Prinsipielt kan du bruke vår hjemmesidene uten inhver angivelse av personrelaterte data. Men hvis du ønsker å bruke spesielle tjenester av vårt firma via vår hjemmeside, så kan det være nødvendig å behandle dine personrelaterte dataene. Blir det nodvendig å behandle personrelaterte data og finnes det ingen lovbestemmelser til sådan behandling, så innhenter vi generelt den berørte personens samtykke.


3.    Anonym datainnsamling

Du kan besøke vår hjemmeside uten aktiv å angi opplysninger om din person. Men vi lagrer imidlertid i en periode på 7 dager automatisk tilgangsdata (serverloggfiler) med hvert besøk på hjemmesiden, som f.eks. navnet på din internettleverandør, operativsystemet du bruker, nettstedet du besøker oss fra, dato og varighet av besøket eller navnet på den forespurte filen, så vel som av sikkerhetstilsyn, f.eks. for å oppdage angrep på våre nettsteder, IP-adressen til datamaskinen som ble brukt. Disse dataene blir evaluert utelukkende for å forbedre tilbudet vårt, og tillater ingen konklusjoner om deg. En sammenføring av disse dataene med andre datakilder foretas ikke. Lovgivningen til behandling av data er ledd 6 avsn. 1 GDPR. Vi behandler og bruker dataene til de følgende formål: 1. Tilvejebringelse av LMC Caravan-nettstedene, 2. Forbedring av våre nettsteder og 3. Forebygging og gjenkjenning av feil/funksjonsfeil og misbruk av nettsidene. Databehandlingen av denne typen gjennomføres enten til å oppfylle kontrakten om bruk av LMC Caravan-nettstedene eller vi har en legitim interesse for å sikre funksjonalitet og feilfri drift av LMC-Caravan-nettsidene og for å tilpasse disse nettstedene til brukernes krav.


4.    Bruk av informasjonskapsel-Tracking

For å gjøre besøket av nettstedet vårt attraktivt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskaplser på våre nettsider. Dette er en standard internett-teknologi som brukes til å lagre og hente innloggings- og andre bruksinformasjoner for alle brukere av LMC-Caravan-nettstedene. Informasjonskaplser er små tekstfiler som er lagret på enheten din, de tillater oss blant annet å lagre brukerinnstillinger, slik at våre nettsteder kan vises i et format skreddersydd for enheten din. Noen av informasjonskaplene vi bruker, slettes etter slutt av nettlesersesjonen, dvs. etter at du har lukket nettleseren din (såkalte sesjons-informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og tillater oss eller våre partnere å gjenkjenne nettleseren din neste gang du kommer på besøk (såkalte vedvarende informasjonskapsler).

Du kan innstille nettleseren din slik at du blir informert om plassering av informasjonskapslene og individuelt bestemmer over godkjennelsen eller ekskluderer mottak av informasjonskapsler for bestemte tilfeller eller generelt. Desuten kan informasjonskapslene slettes i ettertid for å fjerne data, som nettstedene har lagret på datamaskinen din. Instruksjoner for dette finner du raskt på internett. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til noen begrensninger av LMC-Caravan-nettsidenes funksjonalitet.

Deaktiver eller fjern informasjonskapsler (Opt-Out)
Hver nettleser tilbyr måter å begrense og slette informasjonskapsler. Ytterligere informasjoner om det finnes på de følgende nettstedene:

 • Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari:

https://support.apple.com/de-de/HT201265

5.    Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner av nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics bruker såkallte „informasjonskapsler“, tekstfiler, som lagres på din datamaskin og muliggjør analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonene av informasjonskapslene om din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) sendes til en nettleser på Google i USA og lagres der. Google vil bruke disse informasjonene til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedets aktiviteter til nettstedoperatørene og om å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk. Google vil også overføre disse informasjonene til tredjepart hvis det kreves ved lov eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av Google.

Forhindre lagring av informasjonskapsler

Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler gjennom tilsvarende innstillinger på din nettleser-software; vi peker imidlertid på at du i givet tilfelle ikke kan bruke fullt ut alle funksjonene på denne nettsiden. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i behandling av data om deg av Google på den måten og for de formål som er angitt ovenfor.

IP-anonymisering

På dette nettstedet har vi aktivert funksjonen IP-anonymisering. Som et resultat vil din IP-adresse bli avkortet av Google i medlemslandene i Den Europeiske Union eller andre parter i Avtalen om Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde før overføring til USA.

Innsigelse mot datainnsamlingen

Hvis du ikke ønsker at Google skal motta data fra nettleseren din når sidene blir vist, finner du her lenken til Opt-Out-løsning for Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Denne plugin-modulen forhindrer, at nettleseren ber om analytics-koden, slik at Google ikke mottar data når siden vises. Plugin-modulen er bare tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera. Ifølge Google blokkerer nettleseren Google Analytics-skriptet etter installasjonen. For mer informasjon om bruksvilkår og personvern, vennligst se http://www.google.com/analytics/terms/de.html hhv. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Vær oppmerksom på at på denne nettsiden har Google Analytics blitt utvidet med koden "gat.anonymizeIp" for å sikre anonymisert samling av IP-adresser (såkalt IP-masking).

Demografiske egenskaper på Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonen “demografiske egenskaper ” av Google Analytics. Dette kan brukes til å generere rapporter, som inneholder uttalelser om besøkerens alder, kjønn og interesser. Disse dataene kommer fra interessebasert annonsering fra Google og tredjeparts besøkerdata. Disse dataene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan deaktivere denne funksjonen til enhver tid gjennom annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller generelt forbyr samlingen av dataene dine av Google Analytics som angitt i avsnittet "Innsigelse mot datainnsamlingen“.


6.    Bruk av Google Remarketing

Dette nettstedet bruker Google Remarketing teknologi av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Dette er en retargetingsteknologi, som gjør det mulig for oss å snakke på nytt til besøkere av vårt nettsted via målrettet annonsering på nettstedene av Google reklamenettverket. Innsetting av reklame skjer ved bruk av såkalte informasjonskapsler.

Til dette formål plasseres informasjonskapsler på din datamaskin, som hjelper tredjepartsleverandører, inkludert Google, registrerer hvilke av våre nettsteder du besøker med nettleseren din. Ved hjelp av disse informasjonene kan du senere få presentert våre annonser på andre nettsteder, f.eks. i rammen av google-søk eller på nettsteder av Google-nettverket. Ytterligere informasjoner om datavern på Google og om funksjonsmåten av remarketing ses på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Her kan du også deaktivere lagring av informasjonskapsler gjennom innstillingene på din nettleser og/eller motsi registreringen i rammen av Google Remarketing gjennom https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

s/.


7.    Bruk av Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Remarketing teknologi av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Dette er en retargetingsteknologi, som gjør det mulig for oss å snakke på nytt til besøkere av vårt nettsted via målrettet annonsering på nettstedene av Google reklamenettverket. Innsetting av reklame skjer ved bruk av såkalte informasjonskapsler.

Til dette formål plasseres informasjonskapsler på din datamaskin, som hjelper tredjepartsleverandører, inkludert Google, registrerer hvilke av våre nettsteder du besøker med nettleseren din. Ved hjelp av disse informasjonene kan du senere få presentert våre annonser på andre nettsteder, f.eks. i rammen av google-søk eller på nettsteder av Google-nettverket. Ytterligere informasjoner om datavern på Google og om funksjonsmåten av remarketing ses på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Her kan du også deaktivere lagring av informasjonskapsler gjennom innstillingene på din nettleser og/eller motsi registreringen i rammen av Google Remarketing gjennom https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


8.    Bruk av Google Doubleclick

Vi bruker Doubleclick by Google. Dette er et tjeneste på Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Doubleclick by Google bruker informasjonskapsler til å presentere annonser som er relevante for deg. Nettleseren din vil bli tildelt et pseudonymt ID-nummer (ID) for å sjekke hvilke annonser som har blitt vist i nettleseren din, og hvilke annonser har blitt sett. Informasjonskapslene inneholder ingen personrelaterte informasjoner. Bruk av Doubleclick-informasjonskapsler gjør det bare mulig for Google og dets tilknyttede nettsteder å vise annonser baserende på tidligere besøk på våre og andre nettsteder på internett. Informasjonene som genereres av informasjonskapslene, overføres av Google for evaluering til en server i USA og lagres der. Overføring av data fra Google til tredjepart foregår bare på grunn av lovbestemmelser eller i forbindelse med ordrebehandling. I intet tilfelle vil Google sammenføre dine data med andre data, som ble innsamlet av Google.

Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler gjennom tilsvarende innstillinger på din nettleser software; vi peker imidlertid på at du i givet tilfelle ikke kan bruke fullt ut alle funksjonene på denne nettsiden.

Fullstendige opplysninger finner du i personvernsenteret til google.de: Tilgjengelighet og valgmuligheter så vel som vilkårene om personvern på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


9.    Bruk av Google Tag Manager

This website uses the Google Tag Manager. Website tags can be managed via an interface through this service. The Google Tool Manager merely implements tags. This means: No cookies are used and no personal data are entered. The Google Tool Manager triggers off other tags, which on the other hand, if applicable, enter data. However, the Google Tag Manager will not access these data. If a deactivation was carried out on domain or cookie level then it will continue to exist for all tracking tags if these are implemented with the Google Tag Manager.

You can find further details in the data protection center of google.de: Transparency and options as well as data protection provisions under https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

10.    Bruk av Social Media

Våre innhold på plattformer til sosiale medier 

Vi legger ut innhold på forskjellige sosiale medier-plattformer (f.eks. fansider) som stiller informasjon om Mustermann til rådighet og gir oss mulighet til å komme i kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan påvirke hvordan personopplysningene dine behandles på disse plattformene og at det bare er den som er ansvarlig for plattformen, som har full kunnskap om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan de brukes. 

Som regel lagres det alltid informasjonskapsler i nettleseren din når du er inne på en slik plattform. 

Selv om du ikke er registrert på plattformen, kan du berøres av denne datainnsamlingen. Vi vet heller ikke om og i hvilken grad slike opplysninger havner utenfor EU/EØS. 

Vår egen behandling av personopplysninger på plattformen er hjemlet i art. 6, avsn. 1 - f i GDPR. Vår legitime interesse er å kunne presentere Mustermann på forskjellige måter og å kommunisere med kundene våre så effektivt som mulig. 

Rettsgrunnlaget kan også være et samtykke du har gitt den ansvarlige for plattformen iht. art.6, avsn. 1 - a i GDPR. 

Du finner omfattende informasjon om plattformansvarliges databehandling, dine muligheter til å gjøre innsigelser og å få innsyn, samt spesifikke informasjoner om den enkelte plattformansvarliges håndtering av personvern på 

Facebook 

Tilbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Om informasjonskapsler (cookies): https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Spesielt om Facebook-fansider: Når du besøker vår Facebook-fanside, behandler Facebook personopplysningene dine (Facebook Insights). Facebook Insights formidler disse opplysningene til oss i anonymisert form. Disse anonymiserte opplysningene inneholder statistiske data om fanside-abonnentene våre. 

I tillegg til dette forteller Facebook oss hvordan du interagerer med siden vår, f.eks. om du liker eller kommenterer noe, kontakter oss via Facebook, eller følger siden vår. 

Google+ / YouTube 

Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 

Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy 

Om informasjonskapsler (cookies): https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 

Opt-Out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ 

Spesielt om YouTube-profiler eller –kanaler: Når du besøker YouTube-kanalen vår, behandler YouTube personopplysningene dine. YouTube formidler disse dataene til oss i anonymisert form i sammenheng med bruk av YouTube STUDIO. Disse anonymiserte dataene inneholder statistiske data om kanal-abonnentene våre. 

Hvis du interagerer med oss eller nettsiden vår, f.eks. liker en video eller kommenterer eller abonnerer på kanalen vår, gir YouTube oss i tillegg brukernavnet på »Google+»-profilen din. 

LinkedIn 

Tilbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Spesielt om LinkedIn bedriftssider: Når du besøker LinkedIn-siden vår, behandler LinkedIn personopplysninger om deg. LinkedIn formidler disse dataene til oss i anonymisert form. Disse anonymiserte dataene inneholder statistiske data om abonnentene våre. 

I tillegg til dette forteller LinkedIn oss hvordan du interagerer med siden vår, f.eks. om du liker eller kommenterer noe, eller følger siden vår. 

Pinterest 

Tilbyder: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Om informasjonskapsler (cookies): https://policy.pinterest.com/de/cookies 

Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data 

Spesielt om Pinterest bedriftsprofil: Når du besøker Pinterest bedriftsprofilen vår, behandler Pinterest personopplysninger om deg. Pinterest formidler disse dataene til oss i anonymisert form gjennom Pinterest-Analytics. Dette er rent statistiske data. Videre gir Pinterest oss profilnavnet ditt hvis du interagerer med pins-ene våre, f.eks. ved å kommentere, sende oss en melding, eller følge oss på Pinterest. 

Instagram 

Tilbyder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://help.instagram.com/155833707900388 

Om informasjonskapsler (cookies): https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Spesielt om Instagram-profiler: Når du besøker Instagram bedriftssiden vår, behandler LinkedIn personopplysninger om deg. Instagram Insights formidler dataene til oss i anonymisert form. Disse anonymiserte dataene inneholder statistiske data om profil-abonnentene våre. 

I tillegg til dette forteller Instagram oss hvordan du interagerer med oss / siden vår, f.eks. om du liker eller kommenterer et bidrag, eller følger siden vår. 

11.   Bruk av Getty Images bilder

På vårt nettsted har vi inkludert komponenter av Getty Images. Leverandør av Getty-Images-komponentene er Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland. Getty Images er et amerikansk bildeagentur. Et bildeagentur er et selskap, som tilbyr bilder og annet bildemateriale på markedet. Bildeagenturen markedsfører vanligvis fotografier, illustrasjoner og filmmateriale. Ulike kunder, spesielt nettoperatører, redaktører av trykte og TV-medier og reklamebyråer, lisensierer bildene de bruker gjennom et bildeagentur.

Getty Images tillater (muligens gratis) innlemming av Stockbilder. Innlemming er inkorporering eller integrering av bestemt eksternt innhold, for eksempel tekst-, video- eller bildedata, levert av et tredjeparts nettsted, som deretter vises på eget nettsted. Til innlemming brukes et såkalt innlemmingskode. En innlemmingskode er en HTML-kode som er integrert i et nettsted av en nettsideoperatør. Hvis en innlemmingskode ble integrert av en Internett-operatør, vil det eksterne innholdet på det andre Internett-området som standard umiddelbart vises så snart det besøkes nettstedet. For å vise det eksterne innholdet, lastes det eksterne innholdet direkte ned fra det andre nettstedet. Getty Images gir mer informasjon om innlemming av innhold på http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Gjennom den tekniske implementeringen av innlemmingskoden som gjør det mulig å vise bilder av Getty Images-bilder, overføres, til Getty Images IP-adressen til Internett-forbindelsen gjennom hvilken den berørte personen får tilgang til nettstedet vårt. I tillegg registrerer Getty Images vårt nettsted, nettlesertypen som brukes, nettleserens språk, tid og lengden på. I tillegg kan Getty Images samle navigasjonsinformasjoner, som er informasjoner om hvilke av våre undersider den berørte personen besøkte og hvilke lenker som ble klikket, samt andre samspill som den berørte personen har gjort under besøket på nettstedet vårt. Disse dataene kan lagres og evalueres av Getty Images.

Tilleggsinformasjoner og gjeldende personvernreglene til Getty Images finner du på http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

12.   Bruk av Amazon-partnerprogramm

Som deltaker i Amazon-partnerprogrammet har vi inkludert Amazon-komponenter på vårt nettsted. Leverandør av disse Amazon-komponentene er Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg. Amazon-komponentene ble utviklet av Amazon med formålet å formidle kunder via annonser til forskjellige Amazon-konsernnettsteder, inkludert Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.co.uk, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it og Amazon.es. BuyVIP.com mot betaling av provisjon. Den som er ansvalrig for behandlingen kan generere reklameinntekter gjennom bruk av Amazon-komponentene.

Amazon plasserer informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er, har vi allerede forklart ovenfor. Hvert besøk på et av sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren, og hvor det ble integrert en Amazon-komponent, foranlediger automatisk internettleseren på det informasjonsteknologiske systemet til den berørte personen, å sende informasjoner til Amazon til formål av online-reklame og oppgjør av provisjoner. Som en del av denne tekniske prosessen får Amazon kunnskap om personlige informasjoner, som Amazon bruker til å spore opprinnelsen til bestillinger mottatt av Amazon og deretter muliggjør provisjonfakturering. Amazon registerer blant annet at den berørte personen har klikket på partnerkobling på vårt nettsted.

Den berørte personen kan til enhver tid forhindre plasseringen av informasjonskapsler gjennom vårt nettsted, som ovenfor beskrevet, ved hjelp av tilsvarende innstillinger på nettleseren, som brukes og dermed motsette seg plasseringen av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Amazon plasserer informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede ble plassert av Amazon, slettes når som helst via nettleseren eller andre softwareprogrammer.

Tilleggsinformasjoner og gjeldende personvernreglene til Amazon finner du på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

13. Use of Gravatar

Auf der Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG werden für die Anzeige von Nutzerbildern in den Kommentaren der externe Avatar-Dienst Gravatar verwendet, welcher von der Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, betrieben wird. Die in den Kommentaren angegebene E-Mail-Adresse wird an Gravatar übertragen, um ein eventuell mit dieser E-Mail-Adresse verknüpftes Nutzerbild innerhalb der Kommentare anzuzeigen. Die E-Mail-Adresse wird dabei verschlüsselt an die Server von Gravatar übertragen, welche ihrerseits die Benutzerbilder an unsere Webseite ausliefern und in den Kommentaren der Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG eingebunden werden. Durch die Anzeige der Bilder kann Gravatar die IP-Adresse der Nutzer speichern. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Gravatar finden sich in den Datenschutzhinweisen von Gravatar: https://automattic.com/privacy/. Wenn Nutzer nicht möchten, dass ein mit Ihrer E-Mail-Adresse bei Gravatar verknüpftes Benutzerbild in den Kommentaren erscheint, sollten Sie zum Kommentieren eine E-Mail-Adresse nutzen, welche nicht bei Gravatar hinterlegt ist.

14. Use of RSS-Feed

Die Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG nutzt RSS-Feeds, um den Nutzer ständig über aktuelle Themen zu informieren.

RSS steht für „Really Simple Syndication“. Es handelt sich dabei um ein elektronisches Nachrichtenformat. Um den Feed nutzen zu können, benötigt der Nutzer einen sog. „RSS-Reader“. Für alle Betriebssysteme werden verschiedene RSS-Reader angeboten. Einige Browser ermöglichen die Nutzung von RSS-Feeds, ohne dass eine weitere Programminstallation erforderlich ist.

15. Kontaktskjema/forespørsel

On our site you have the possibility to send us enquiries by using the contact form. Your details from the contact form (contacts of your enquiry, subject of your enquiry and date) including the contact data entered by you there (first name, last name and e-mail) will be stored in our company for the purpose of processing the enquiry and for the event of follow-up questions. Safed Data is not going to be delivered to unauthorized third parties. The legal basis for the collection and processing of the data is Art. 6 Para. 1 GDPR.

The data entered by you in the contact form will remain in our company until you request us to erase these, revoke your consent for the storage or the purpose for the data storage ceases to apply (e.g. after completed processing of your enquiry). Mandatory statutory provisions– in particular storage deadlines– shall remain unaffected.

15.1 LMC Price List Order

On our webside you can order various price lists via or free contact formular. This gives you the oppurtunity to get information about our products and our service.

Via post we would like to inform our customers and business partners about prices, equipments and information regarding our products. We need your full name and your adress to send you these brochures. We are not going to ask you for more data. Your data will only be send to the responsible staff and not be delivered to unauthorized third parties. The legal basis for the collection and processing of the data is Art. 6 Para. 1 GDPR.

Your data is going to be safed until the process is completed. Four weeks after the delivery of the price lists your data will be deleted in case you didn't order one of our products. Please acknowledge that you can revoke your consent for future use at any time by contacting the LMC Caravan & Co. KG, D-48336 Sassenberg, E-Mail: info@lmc-caravan.de. 

16.  E-postkontakt

If you send us enquiries by e-mail or information your details (e-mail address, contents of your e-mail, subject of your e-mail and date) including the contact data entered by you there (first name, last name, if applicable phone number, address) will be stored by us for the purpose of processing the enquiry and for the event of follow-up questions. We will not forward these data without your consent. The legal basis for the collection and processing of the data is Art. 6 Para. 1 GDPR.

The user is pointed out that e-mails on the transmission channel may be read or changed without authorisation and unnoticed. LMC Caravan GmbH & Co. KG uses software to filter unsolicited e-mails (spam filter). E-mails can be rejected by the spam filter if these have been falsely identified as spam by certain features.

The data entered by you will remain in our company until you request us to erase these, revoke your consent for the storage or the purpose for the data storage ceases to apply (e.g. after the completed processing of your enquiry). Mandatory statutory provisions – in particular storage deadlines – shall remain unaffected.

17. Competitions/special actions

On our site you have the possibility to take part in competitions and/or special actions. You hereby take part voluntarily and irrespective of the other offers of our website. With the registration for the competition you will send us your e-mail address (and if applicable first and last name, phone number, date of birth, address). The purpose of the collection is to execute the competition as well as to determine the winner and to send the prize. The legal basis is Art. 6 Para. 1 GDPR. Further data are not collected or only on a voluntary basis.

However, the participants hereby declare that they agree to make first names (last name only with the first letter) including photos available in the event that they win a prize for editorial texts.

We will only store the data entered by you until the competition is finished. Mandatory statutory provisions – in particular storage deadlines – shall remain unaffected.

18.  Abonnement på vårt nyhetsbrev

På vårt nettsted har du muligheten å abonnere på nyhetsbrevet til vårt firma. På denne måten informerer vi våre kunder og forretningspartnere med jevne mellomrom om tilbud fra selskapet. For dette trenger vi gyldig e-postadresse av deg, samt informasjon som gjør det mulig for oss å verifisere at du er eier av den oppgitte e-postadressen og at du godtar mottak av nyhetsbrevet. Ytterligere data er ikke samlet eller bare på frivillig basis. Av juridiske grunner vil en bekreftelses-e-post for nyhetsbrevspost sendes til e-postadressen som er angitt av en berørt person for første gang ved hjelp av Double-Opt-In-prosedyren. Vi bruker disse dataene utelukkende for å sende nyhetsbrevet og ikke overlevere dem til tredjepart. Rettsgrunnlaget for innsamling og behandling av data er artikkel 6 ledd 1 GDPR.

Ved registreringen på nyhetsbrevet lagrer vi desuten IP-adressen som Internett-provideren (ISP) tildeler den berørte personen, dato og klokkeslett for registreringen. Innsamlingen av disse dataene er nødvendig for å kunne forstå (mulig) misbruk av e-postadressen til en berørt person på et senere tidspunkt og fungerer derfor som vår beskyttelse.

Godkjent samtykke til lagring av data, e-postadressen og bruken av dem til å sende nyhetsbrevet kan tilbakekalles når som helst, for eksempel via „avslutte“/„avmelde“-lenk i hvert nyhetsbrev Newsletter. Alternativt kan du også sende når som helst din oppmeldingsforespørsel info@lmc-caravan.de til via e-post . Lovligheten av den allerede fullførte databehandlingsoperasjonen forblir upåvirket av tilbakekallingen. Etter tilbakekalling vil disse personopplysningene bli slettet av kontrolleren. Avmelding fra kvittering av nyhetsbrevet tolkes som automatisk tilbakekalling.

Dataene som er deponert hos oss med formålet å tilsende nyhetsbrevet, blir lagret av oss inntil avbestillingen fra nyhetsbrevet og vil bli slettet etter at nyhetsbrevet er kansellert.

19.  Newsletter-tracking

Nyhetsbrev inneholder såkalte tellingpiksler. En tellingpiksel er et miniatyrbilde som er innebygd i e-post, som sendes i HTML-format, for å muliggjør loggfilopptak og loggfilanalyse. Dermed det kan gjennomføres statistisk evaluering om suksess  eller svikt av Online-marketing-kampanjer. Ved hjelp av den innebygde tellingpiksel kan vi se, om og når e-post ble åpnet av en berørt person, og hvilke lenker i e-posten ble brukt på av den berørte personen.

Slike personrelaterte dataer, som samles inn via tellepikslene i nyhetsbrevene, lagres og evalueres av oss på grunnlag av legitime interesser for å optimalisere nyhetsbrevfordelingen og bedre tilpasse innholdet av fremtidige nyhetsbrev til interessene til den berørte personen. Rettsgrunnlaget er artikkel 6 ledd 1 GDPR.

20.  Karriereområde/Online-søknad

På vårt nettsted har du mulighet til å bruke karriereområdet og / eller sende inn søknader via e-post. Personopplysningene (masterdata, kontaktdata, vedlegg som følgebrev, CV, sertifikater, etc.) av søkere samles inn og behandles for å behandle søknadsprosessen. Behandlingen kan også gjøres elektronisk. Dette gjelder særlig dersom en søker sender relevante søknadsdokumenter, for eksempel via e-post eller via et nettskjema på nettstedet, til kontrolleren. Hvis kontrolleren inngår ansettelsesavtale med en søker, blir dataene som overføres lagret i forbindelse med ansettelsesforholdet i samsvar med. Hvis kontrolleren ikke inngår ansettelsesavtale med søkeren, vil søknadsdokumentene automatisk bli slettet seks måneder etter at avslaget er meddelt, forutsatt at sletting ikke forringer andre legitime interesser til kontrolleren. Andre legitime interesser i denne forstand er for eksempel en bevisbyrde i en prosedyre i henhold til likestillingsloven (AGG). Rettsgrunnlaget for innsamling og behandling av data er artikkel 6 ledd 1 GDPR.

21    Overføring av dataene
21.1    Overføring intern, innenfor LMC-Caravan

Vi overfører dataene dine intern til administrasjon, personalavdeling, bedriftsråd og lønnskassa for å oppfylle forpliktningene ifølge kontrak og lov. En dataoverføring eller avsløring av dataene dine gjennomføres bare i den grad det er nødvendig for dette formål i samsvar med de relevante databeskyttelsesreglene.


21.2    Overføring konsernomspennende/gruppeomspennende
LMC-Caravan er et globalt selskap basert i Tyskland. Dataene du sender til oss, blir lagret i vår sentrale kundedatabase i Tyskland og deles innenfor gruppen for administrasjonsformål. Hvis dataene utveksles i gruppen / konsernet, gjøres det for å oppfylle kontrakt eller som betingelse for bruk for nettstedene. Det kan også bestå interesse i å dele disse informasjonene for interne, administrative formål. Hvis behandlingen av dataene dine foregår utenfor Europa, for eksempel i India, Brasil, Russland, Kina, Sveits, Singapore eller USA, gjennomføres denne overføringen i samsvar med alle gyldige databeskyttelseslover og spesielt ifølge artikkel 44 f. GDPR. 

21.3    Overføring til tredjepart

Vi overfører dataene dine til enkelte tredjeparter for å kunne levere tilsvarende applikasjoner og tjenester (såkalt "oppdragsgbehandlere"), som utfører eksterne tjenester til oss. For eksempel nyhetsbrev-tjenester, IT-leverandører, skattekontor, etc. De behandler dataene kun i henhold til våre instruksjoner og det er forbudt for dem å bruke disse dataene til eget kommersielle formål, som ikke samsvarer med de avtalte formålene.

Overføring til andre tredjeparter kan skje for å oppfylle våre forpliktninger (myndigheter, banker, trygdeinstitusjoner, etc.).

Vi må utlevere personrelaterte data dersom vi får pålagt å gjøre det i løpet av pågående rettssaker, i henhold til lovforslag eller i henhold til gjeldende lov (artikkel 6 ledd 1 (f) GDPR).

Vi deler bare dine personrelaterte opplysninger dersom:

 • du har gitt uttrykkelig samtykke ifølge artikkel 6 .ledd 1 punkt lit. a GDPR,
 • delingen er nødvendig ifølge artikkel. 6 ledd 1 punkt 1 lit. f GDPR til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav og det finnes ingen grunn til å anta at du har en overveiende legitim interesse for ikke å utlevere informasjonen din,
 • i tilfelle at opplysning i henhold til artikkel 6 nr. 1 punkt 1 lit. c GDPR er en lovlig forpliktelse, og
 • dette er lovlig tillatt og i henhold til artikkel 6 nr. 1 setning 1 lit. b GDPR kreves for oppgjør av kontraktsforhold med deg.

Hvis behandlingen av dataene dine foregår utenfor Europa, for eksempel i India, Brasil, Russland, Kina, Sveits, Singapore eller USA, gjennomføres denne overføringen i samsvar med alle gyldige databeskyttelseslover og spesielt ifølge artikkel 44 f. GDPR.


21.4    Transmission to a third country or internation organisation

Vi overfører dataene dine til land utenfor EU eller EØS (såkalte tredjelande) til det ovennevnte formålet (overføring konsernomspennende (nummer 4.2) og overføring til tredjeparter (nummer 4.3)). Overføringen skjer bare for å gjennomføre våre kontraktlige og juridiske forpliktelser eller med ditt samtykke. Denne overføringen skjer i samsvar med alle gjeldende databeskyttelseslover og spesielt ifølge artikkel 44 f. GDPR. Spesielt enten på grunnlag av vedtak om tilstrekkelige tiltak fra EU-kommisjonen eller på grunnlag av visse garantier (f.eks. Standard-databeskyttelsesklausuler, etc).

Videre overfører vi dataene dine til en internasjonal organisasjon, det handler seg om organisasjonen LMC-Caravan.

22.    Eksistens av automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering

Som ansvarsfullt selskap avstår vi fra automatisk beslutningstaking eller profilering.


23.    Varighet av lagringen

I prinsippet lagrer vi dataene dine så lenge det er nødvendig for å levere våre tjenester, eller hvis dette er gitt i EU-direktiver og -forskrifter eller andre lovgiveres lover eller forskrifter, som kontrolleren er underlagt. I alle andre tilfeller vil vi slette dine personlige opplysninger etter at formålet ble fullført, unntatt informasjoner som vi må beholde for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel er vi forpliktet på grunn av skattemessige og kommersielle oppbevaringsperioder, til å lagre dokumenter som kontrakter og fakturaer for en viss periode).

24.   Teknisk sikkerhet

LMC Caravan bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dataene dine, som vi behandler, mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang av uautoriserte personer. Våre sikkerhetstiltak blir stadig bedre i tråd med teknologisk utvikling.

Dette nettstedet bruker Secure Socket Layer (SSL)-kryptering i forbindelse med det høyeste krypteringsnivået som er tilgjengelig fra nettleseren din til sikkerhet og for å beskytte overføringen av sensitivt innhold, for eksempel forespørsler du sender til oss. Dette er vanligvis 256-bit-kryptering. Hvis nettleseren din ikke støtter 256-biters kryptering, bruker vi i steden 128-bit v3-teknologi. Om en enkelt side på nettstedet vårt sendes i kryptert form, kan gjenkjennes av at adresselinjen til nettleseren endres fra "http: //" til "https: //" og til låsesymbolet i nettleserlinjen. Hvis SSL-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss, leses av tredjeparter.

Vi påpeker at dataoverføring via internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetsgap. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang av tredjeparter er ikke mulig.

25.    Rettslig grunnlag for behandling

Artikkel 6 I lit. a GDPR tjener vårt selskap som rettslig grunnlag for behandlingsprosesser, hvor vi innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål.

Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den berørte personen er part i, som for eksempel ved behandling som er nødvendig for levering av varer eller levering av annen tjeneste eller utførelse av andre ytelser eller motytelser, skal behandlingen være basert på artikkel 6 l lit. b GDPR

Det samme gjelder for behandlinger som er nødvendige for å gjennomføre for kontraktsmessige tiltak, for eksempel i forbindelse med henvendelser om våre produkter eller tjenester.

Hvis vårt selskap er underlagt juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, som for eksempel oppfyllelse av skattemessige forpliktelser, er behandlingen basert på artikkel 6 I lit. c GDPR.

I sjeldne tilfeller kan behandling av personrelaterte data være nødvendig for å beskytte den berørte personens eller en annen fysisk persons livsviktige interesser. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende i våre lokaler ville bli skadet og hans eller hennes navn, alder, helseforsikring eller annen viktig informasjon måtte videreføres til lege, sykehus eller annen tredjepart.. Da ville behandlingen være basert på artikkel 6 I lit. d GDPR.

Til sist kan basere behandlingstiltak på artikkel 6 I lit. f GDPR. På dette rettslige grunnlaget baserer behandlinger som ikke omfattes av noen av de ovennevnte rettsgrunnlagene, dersom behandling er nødvendig for å beskytte selskapets eller tredjepartets legitime interesser, med mindre interessene, grunnleggende rettighetene og grunnleggende frihetene til den berørte personen ikke dominerer. Baserer behandling av personopplysninger på artikkel 6 I lit. f GDPR er vår legitime interesse i å drive vår virksomhet til fordel for alle våre ansatte og våre kunder.

26. Lovlige og kontraktmessige forskrifter til fremskaffelse av personrelaterte data; nødvendighet for kontraktinngåelse; forpliktelse av den berørte personen å fremskaffe personrelaterte data; mulige konsekvenser av ikke-fremskaffelse

Vi informerer deg at fremskaffelsen av personlige informasjoner er delvis er påkrevd ved lov (som skatteforskrifter) eller kan skyldes kontraktfestede avtaler (for eksempel nærmere opplysninger om entreprenøren). Av og til kan det være nødvendig at en kontrakt konkluderes med at en berørt person gir oss personopplysninger, som senere skal behandles av. For eksempel er den berørte personen forpliktet å gi oss personlige informasjoner når vårt selskap inngår kontrakt med han/henne. Unnlatelse av å gi personopplysningene vil bety at kontrakten med den berørte personen ikke kunne inngås. Før personrelaterte data leveres av den berørte personen, må den berørte personen ta opp kontakt med en av våre ansatte. Vår medarbeider vil i hvert enkelt tilfelle informere den berørte personen om fremskaffelsen av personrelaterte data pålegges ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for kontraktens inngåelse, om det er plikt til å levere personrelaterte data og om konsekvensene av ikke-levering av personrelaterte data.


27.    Mindreårige-hint

Dette tilbudet er ikke beregnet for barn under 16 år. Personer under 16 år må ikke fremlegge personlige opplysninger til LMC-Caravan uten samtykke av de som har foreldreansvaret.


28.    Den berørte personens rettigheter

Du har retten til å:

 • be om opplysninger om dine personlige data behandlet av oss i henhold til artikkel 15 GDPR. kreve spesielt om opplysninger om behandlingsformål, kategoriene av mottakerne til hvem dataene dine blir eller er blitt avslørt, den planlagte oppbevaringsperioden, retten til rettelse, sletting, begrensning av behandling eller opposisjon, eksistensen av retten til å klage, kilden til dine data, hvis de ikke ble hentet fra oss, og eksistensen av automatisert beslutningsprosess, herunder profilering og, om nødvendig, meningsfulle informasjoner om deres detaljer.
 • kreve ifølge artikkel 16 GDPR omgående rettelse av feilaktige data og fullstendiggjørelse av personrelaterte data som lagres hos oss;
 • kreve ifølge artikkel 17 GDPR sletting av dine personrelaterte dataene, som lagres hos oss, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesse eller for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav;
 • kreve ifølge artikkel 18 GDPR begrensningen av behandling av dine personrelaterte dataene, hvis korrektheten av dataene bestrides av deg, behandlingen er ulovlig, men du avviser sletningen, og vi ikke lenger trenger dataene, men du trenger de for ågjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav eller du har motsatt deg behandlingen i henhold til artikkel 21 GDPR;
 • kreve ifølge artikkel 20 GDPR å få dine personrelaterte dataene i strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller formidling til en annen kontroller (dataoverførbarhet);
 • hvis dine personrelaterte dataer behandles på grunnlag av legitime interesser i samsvar med artikkel 6 ledd 1 punkt 1 lit. F GDPR, har du rett i samsvar med artikkel 21 GDPR til å sende inn innsigelse mot behandlingen av dine personrelaterte dataene, forutsatt at det finnes grunner til dette som følge av din spesielle situasjon eller om innsigelsenretter seg mot direkt reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell innvendingsrett, som implementeres av oss uten å spesifisere noen bestemt situasjon;
 • sende klage ifølge artikkel 77 GDPR til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidssted.

29.    Tilbakekallelse av ditt samtykke i databehandling
 

Enkelte databehandlingsprosedyrer er bare mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Du har mulighet til å tilbakekalle et allerede gitt samtykke når som helst. Alt som trengs er en uformell melding til fischerkeller@ddsk.de via e-post til oss. Gyldigheten av databehandlingen utført til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.


30.    Ansvarlig organ og kontaktdata til den eksterne datavernkonsulenten

Ansvarlig organ:
LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 4
48336 Sassenberg
Telefon: (+49) 2583 27-0
Telefax: (+49) 2583 27-138
E-Mail: datenschutz@lmc-caravan.de


Kontaktdata til ekstern datavernkonsulent:​
Stefan Fischerkeller 
Deutsche Datenschutzkanzlei
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de 
Tel.: +49 7542 / 94921-01

søke

antall soveplasser

type soveplasser
samlet lengde
vekt

Alle våre campingvogner er utstyrt med vår Long Life teknologi, Klikk her for mer informasjon.

LMC Style
LMC Vivo
LMC Musica
LMC Maestro

søke

antall soveplasser

type soveplasser
samlet lengde
vekt

Alle våre bobiler er utstyrt med vår Long Live teknologi, Klikk her for mer informasjon.