Grunnplan

for dine individuelle behov

LMC Style410 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

6466 mm

1300 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style420 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

6337 mm

1300 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style450 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

7472 mm

1360 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style450 E

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

6862 mm

1300 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style460 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

7232 mm

1360 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style490 K

LMC

Schlafplätze

6 [translate:sleeping_places_basedata]

7182 mm

1360 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style530 E

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

7733 mm

1500 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style540 K

LMC

Schlafplätze

6 [translate:sleeping_places_basedata]

7617 mm

1500 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style582 K

LMC

Schlafplätze

6 [translate:sleeping_places_basedata]

8057 mm

1600 kg

[translate:price]: på forespørsel

inkl. LLT

[translate:more]

Alle tilbehørspriser gjelder for montering fra fabrikk. Ved ettermontering må merkostnader påregnes. Enhver endring ved kjøretøyets tilstand i forhold til tilstanden fra fabrikk kan virke inn på kjøre- og trafikksikkerheten. Tilbehør og originale reservedeler som anbefales av oss, er spesielt utviklet for ditt kjøretøy og godkjent av oss. Din LMC-forhandler fører disse produktene, har pålitelig kunnskap om tekniske detaljer og utfører de nødvendige arbeidene forskriftsmessig. Tilbehørs-, påbyggings-, ombyggings- og innbyggingsdeler som ikke er godkjent av LMC kan føre til skader på kjøretøyet og reduksjon av trafikksikkerheten. En uttalelse fra en sakkyndig, en generell driftstillatelse for deler eller en typegodkjennelse er ikke tilstrekkelig til at man kan gå ut fra at produktet har de forskriftsmessige egenskaper. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan stilles til ansvar for skader som er forårsaket av produkter som ikke er godkjent av LMC eller av endringer som ikke er tillatt. Vekten i kjøreklarstand** tilsvarer standardutførelsen uten spesialutstyr. Ved montering av spesialutstyr øker vekten på campingvognen i kjøreklar stand*, og tilleggslasten reduseres tilsvarende**. Ta hensyn til vekten på spesialutstyret ved tilleggslast**. Med forbehold om endring av priser, tekniske spesifikasjoner, innredning og utstyr samt endring av utformingen. Opplysningene om hva som følger med ved levering, om utseende og tjenester er i henhold til informasjonen som forelå på trykketidspunktet. Ved mål- og vektangivelser er avvik på + / - 5 % mulig. Den beregnede tilleggslasten** som følger av dette, kan variere tilsvarende. Våre vektangivelser er i samsvar med kravene i EU-direktiv 661/2009 og VO (EU) 1230/2012.