Fakta

Få et overblik

Größe

[translate:size]

8114 mm

Gewicht

[translate:tech_weight]

1600 kg

Schlafen

[translate:sleeping_places_basedata]

6 [translate:sleeping_places_basedata]