Grundplaner

Til dine individuelle behov

LMC Style410 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

6466 mm

1300 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style420 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

6337 mm

1300 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style450 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

7472 mm

1360 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style450 E

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

6862 mm

1300 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style460 D

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

7232 mm

1360 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style490 K

LMC

Schlafplätze

6 [translate:sleeping_places_basedata]

7182 mm

1360 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style530 E

LMC

Schlafplätze

4 [translate:sleeping_places_basedata]

7733 mm

1500 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style540 K

LMC

Schlafplätze

6 [translate:sleeping_places_basedata]

7617 mm

1500 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Style582 K

LMC

Schlafplätze

6 [translate:sleeping_places_basedata]

8057 mm

1600 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

Alle ekstraudstyrspriser er baseret på montering under produktion på fabrikken. Ved efterfølgende montering må påregnes yderligere omkostninger. Enhver ændring af køretøjets fabrikstilstand kan medføre nedsat køre- og trafiksikkerhed. Tilbehør, som er anbefalet af os, samt de originale reservedele er udviklet specielt til det pågældende køretøj og er godkendt til brug af os. LMC forhandlere fører disse produkter og er informeret om tilladte tekniske forhold og udfører det nødvendige arbejde fagmæssigt korrekt. Tilbehør, til-, om-, & indbygningsdele, som ikke er godkendt af LMC Caravan GmbH og Co. KG, kan medføre beskadigelse af køretøjet og kan reducere trafiksikkerheden. Selv ved sådanne dele, hvor der måtte foreligge vurderinger fra sagkyndig, generel standardtypegodkendelse og/eller delgodkendelse (som f.eks. den tyske Allgemeine Betriebserlaubnis ABE) kan det ikke uden videre forudsættes, at det er korrekt at anvende delene. Vær derfor opmærksom på, at LMC Caravan GmbH & Co. KG ikke påtager sig ansvar for skader, som er forårsaget af ulovlige ændringer eller af produkter, der ikke er godkendt af os. Køreklar vægt* angiver vægten med standardudstyr uden ekstraudstyr. Ved montering af ekstraudstyr øges den køreklare vægt og lasteevnen reduceres tilsvarende ** Vær opmærksom på ekstraudstyrets vægt ved læsning af vognen. Vi forbeholder os ret til ændringer i pris, tekniske data, indretning og udstyr samt design. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og ydelser svarer til de på trykningstidspunktet forhåndenværende informationer. Mål- og vægtangivelserne kan afvige + / - 5 %. Den beregnede lasteevne** kan variere tilsvarende. Vores vægtangivelser følger kravene i EF-direktiv 661/2009 og EU-forordning 1230/2012.