Grundplaner

Til dine individuelle behov

LMC Cruiser PremiumT661G

LMC

Schlafplätze

2 [translate:sleeping_places_basedata]

6990 mm

3500 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Cruiser PremiumT701

LMC

Schlafplätze

2 [translate:sleeping_places_basedata]

7260 mm

3500 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Cruiser PremiumT711

LMC

Schlafplätze

2 [translate:sleeping_places_basedata]

7360 mm

3500 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Cruiser PremiumT731G

LMC

Schlafplätze

2 [translate:sleeping_places_basedata]

7550 mm

3850 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

LMC Cruiser PremiumT741

LMC

Schlafplätze

2 [translate:sleeping_places_basedata]

7550 mm

3850 kg

[translate:price]: --

inkl. LLT

[translate:more]

Alle ekstraudstyrspriser er baseret på montering ved produktion på fabrikken. Ved efterfølgende montering må påregnes yderligere omkostninger. Enhver ændring af køretøjets fabrikstilstand kan medføre nedsat køre- og trafiksikkerhed. Tilbehør, som er anbefalet af os, samt de originale reservedele er udviklet specielt til det pågældende køretøj. Tilbehør, til-, om- og indbygningsdele, som ikke er godkendt af LMC, kan medføre beskadigelse af køretøjet og kan reducere trafiksikkerheden. Selv ved sådanne dele, hvor der måtte foreligge vurderinger fra en sagkyndig, generel standardtypegodkendelse og/eller delgodkendelse (som f.eks. den tyske Allgemeine Betriebserlaubnis ABE) kan det ikke uden videre forudsættes, at det er korrekt at anvende delene. Vær derfor opmærksom på, at LMC ikke påtager sig ansvar for skader, som er forårsaget af ulovlige ændringer eller af produkter, der ikke er godkendt af os. Køreklar vægt** angiver vægten med standardudstyr uden ekstraudstyr. Ved montering af ekstraudstyr øges den køreklare vægt, og lasteevnen reduceres tilsvarende. Vær opmærksom på ekstraudstyrets vægt*** ved læsning af vognen. Vi forbeholder os ret til ændringer i pris, tekniske data, indretning og udstyr samt design. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og ydelser svarer til de på trykningstidspunktet forhåndenværende informationer. Mål- og vægtangivelserne (vægt i køreklar stand) kan afvige +/- 5 %. Den deraf beregnede lasteevne*** kan variere tilsvarende. Vores vægtangivelser følger kravene i EF-direktiv 661/2009 og EU-forordning 1230/2012.